Woutertje Pieterse Prijs • Gouden Griffel • 6 Zilveren Griffels • Bronzen Griffel
7 Vlag en Wimpels • Kinderboekwinkelprijs • 5 x Getipt door de Kinderjury
Jenny Smelik-IBBY Prijs • Nominatie Gouden Uil • Glazen Globe • 4 x Pluim van de Maand
Glimworm • Esel des Monats • Gouden Penseel

Gouden Griffel

Woutertje
Pieterse Prijs

Zilveren Griffel

Zilveren Griffel

Bronzen Griffel

Vlag en Wimpel

Vlag en Wimpel

Kinderboek-
winkelprijs

Jenny Smelik-
IBBY Prijs

Getipt door de
Kinderjury

Getipt door de
Kinderjury

Glimworm

Gouden Uil
nominatie

op longlist

op shortlist

Glazen Globe

Gouden Penseel
voor Willemien Min

Pluim van de
Maand

Esel des Monats