© Amber Beckers

Schoolbezoek
U kunt Monique en Hans samen of ieder apart uitnodigen voor een bezoek op school, of voor een lezing. Ze hebben ervaring in het werken met peuters, alle groepen van de basisschool, de onderbouw van het voortgezet onderwijs en Pabo’s. De inhoud van het programma wordt in overleg samengesteld.

Schoolbezoeken in Nederland
• Aanvragen lopen via de Schrijverscentrale:
pagina Hans  / pagina Monique

• Informatie over de kosten: offerte

Schoolbezoeken in het buitenland
• aanvragen en informatie > e-mail Hans Hagen

Ouders bij les
Een kind van lezende ouders heeft vijf keer zoveel kans om zelf een goede lezer te worden. In overleg met de school nodigen we daarom nadrukkelijk ook de ouders uit om onze klassenbezoeken bij te wonen. Het programma is gericht op en bedoeld voor de kinderen. De ouders zitten op de 2e rang op stoelen, tafels of in de vensterbank…
Onze ervaring is dat het meemaken van een klassenbezoek veel ouders insprireert en stimuleert om zelf (meer) te gaan voorlezen.

Onze uitnodiging kan aan de ouders gestuurd worden. Alleen de rode data, tijden etc. even aanpassen. De link naar het filmpje Kinderen doen je na kunt u ook aan de ouders doorsturen. https://youtu.be/BLrcqVkyR50

Cadeautje bij klassenbezoek onderbouw: bellenblaas met gedicht.

Cadeautje bij bezoek aan onderbouw: bellenblaas met gedicht Zeepbel.

Klassenbezoek
Hans en Monique vertellen over hun werk. Ze laten zien hoe een boek ontstaat. Met een koffer vol boeken wordt gespeeld met taal en poëzie, én ze lezen natuurlijk voor! De lessen duren ongeveer een uur.
Deze klassenbezoeken hebben vaak een langdurig gunstige invloed op het leesplezier van de kinderen. Als er (meestal op dezelfde dag) een ouderavond volgt op het klassenbezoek worden ook de ouders enthousiast om meer te gaan (voor)lezen.

Poëzieworkshop
In de bovenbouw van het basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs geven Monique & Hans ook poëzie-workshops. De leerlingen krijgen heldere aanwijzingen en tips voor het schrijven van gedichten.

Pabo-lezing en Ouderavond
Een vrolijke, inspirerende bijeenkomst voor ouders en (toekomstige) leerkrachten. Over het schrijven, lezen en kiezen van jeugdboeken. Over het belang van voorlezen. Over de manier waarop verhalen worden geboren. Over waar de ideeën voor gedichten vandaan komen. En over de voor- en nadelen van het samen schrijven aan een boek. Dat is niet altijd rozengeur en maneschijn…
Elke bijeenkomst verloopt anders. Afhankelijk van vragen en inbreng van de aanwezigen.

Buitenland
Hans en Monique bezoeken regelmatig Nederlandse scholen in het buitenland. Ze waren onder andere in Jakarta, Singapore, Dubai, Cairo, Nairobi, Brussel, Parijs, Boedapest, Frankfurt, Luxemburg en Brussel.

Voor de buitenlandse bezoeken wordt in overleg met de school een speciaal programma op maat samengesteld. Meestal bestaat dit programma uit klassenbezoeken en de voorstelling Ik zoek een woord… met verhalen, poëzie en liedjes voor kinderen, ouders en leerkrachten.
Na afloop kunnen er boeken worden verkocht en gesigneerd.
Per school wordt bekeken wat de beste mogelijkheden zijn voor reis, verblijf en honorarium.

c Joyce Huis in 't Veld

c Joyce Huis in ’t Veld

Hans IJzendijke