Het water kust

Hans Hagen
Illustraties Roelof van der Schans

 

12+
Uitgeverij Van Goor
1998

Kopen

INHOUD

Het water kust - deel 1Het water kust is deel 4 van De reis van Yarim

Dit boek gaat over Yarim. Hij leefde ongeveer 4400 jaar geleden in Sumer en Akkad, een gebied dat nu deel is van Irak.
Na een gevecht met een leeuw raakte Yarims linkerarm verlamd en werd hij door zijn vader als slaaf verkocht aan Ku Bau, de koningin van Kish. In die stad won Yarim zijn vrijheid weer terug. En hij raakte er bevriend met Nanshe, de verteller, die hem als zijn opvolger beschouwde en op de harp leerde spelen.

Het water kust verhaalt hoe het Yarim en zijn vrienden
vergaat tijdens het Nieuwjaarsfeest. Azi is Ku Bau opgevolgd,
en heerst tegen de wens van de rijken als koning over de stad.
De mensen in Sumer en Akkad geloofden dat er bij het wisselen van de seizoenen andere goden aan de macht kwamen. En tijdens die machtswisseling zwierven geesten en demonen vrij rond. Omdat ze Azi kwaad konden doen, werd er een eenvoudig man als ruilkoning benoemd. Hij nam het kwaad op zijn schouders. Na de feestelijkheden zou hij weer worden afgezet, of gedood. Maar de rijken van de stad proberen Azi af te zetten in plaats van de ruilkoning.

OVER DIT BOEK

De stad Kish heeft echt bestaan. Resten van een paleis en een tempel zijn teruggevonden. Ook de naam van koningin Ku Bau kwam uit het woestijnzand te voorschijn – op een koningslijst, in spijkerschrift:

In Kish werd Ku Bau, een vrouwelijke herbergier, koningin.
Zij regeerde honderd jaar.
Eén koningin, zij regeerde honderd jaar.
Puzur-Sin, regeerde vijfentwintig jaar.

Azi’s naam komt op de koningslijst niet voor. Maar Nanshe, de verteller, zegt:
‘Het verhaal van Azi kan niet worden uitgewist of verzwegen, al wil Puzur-Sin dat nog zo graag. Het verhaal zweeft rond als een stofwolk in de lucht. Zodra de zon erop schijnt, wordt het zichtbaar en iemand zal het vertellen en opschrijven. Eens. Ooit…’

RECENSIES

de Volkskrant – Hagen is een meeslepend verteller.

Reformatorisch Dagblad – Heldere, soepele, beeldende stijl.

Trouw – De intrige blijft door het hele boek heen spannend, ook doordat de lezer meer dan eens op het verkeerde been wordt gezet.

Scarabee – Fantasie en werkelijkheid lopen zó in elkaar over, dat het lijkt alsof je door een tijdmachine in het oude Mesopotamië terecht bent gekomen. Een aaneenschakeling van spannende avonturen.

ANDERE COVERS

de_reis_van_yarim400

Het water kust is het vierde deel van De reis van Yarim

Delen?