15 september 2018

Vandaag 120 jaar geleden werd Jan Jacob Slauerhoff geboren. Hij overleed in Hilversum en daar zat ik op school. Ik vrat zijn romans Het verboden rijk, Het leven op aarde, Schuim en Asch en De opstand van Guadelajara. En zijn poëzie natuurlijk. Mijn eerste dichtbundel “maakte” ik toen ik 16 was met lijm en schaar: ik kopieerde Soleares van Slauerhoff en plakte alle blaadjes in een gemarmerd schrift. Stukgelezen.