26 september 2017
QUEXIT | Veranderingen bij Querido Kinderboek – een grote groep schrijvers en illustratoren blijft trouw aan hun uitgever en het redactieteam en verlaat WPG. De situatie wordt geschetst in onderstaande brief die zij vanmiddag verstuurden aan hun collega’s:

“Querido Kinderboek is onderdeel van de WPG Groep, en daar stapten vier jaar geleden vijf uitgeverijen uit (Athenaeum, Nijgh & Van Ditmar, De Arbeiderspers, Uitgeverij Q en Querido Volwassenen). Die vijf uitgeverijen gingen verder onder de naam Singel Uitgeverijen, met Paulien Loerts als directeur.
Bij die ‘buy out’ was het de sterke wens van iedereen die bij Querido Kinderboek werkte én van Singel om ook de kinderboekentak mee te nemen. Destijds wilde WPG echter niet verkopen, en dus ontstond de ‘stiefsituatie’: Querido Kinderboek woonde de afgelopen jaren in bij Singel, maar was feitelijk nog onderdeel van WPG.
Deze zomer besloot WPG dat aan die situatie een einde moet komen en dat Querido Kind niet meer mag inwonen bij Singel. De verhuizing, terug naar WPG, naar de Wibautstraat, moet al per 1 oktober ingaan – komende week.
Het team van Querido Kinderboek en Singel Uitgeverijen heeft daar veel gesprekken over gevoerd en een andere optie voorgesteld, namelijk: nu wél verkopen aan Singel. Dan zou alles bij het oude blijven en wordt Querido Kinderboek ook weer herenigd met Querido Volwassenen, een fonds dat historisch en inhoudelijk gezien bij elkaar hoort.
Na een zomer van discussies en een septembermaand van zéér veel overleg, werd steeds volgehouden dat herlocalisatie naar de Wibautstraat het doel bleef, maar uiteindelijk mocht Singel Uitgeverijen een bod doen. Dat bod is afgelopen vrijdag niet geaccepteerd, met als boodschap dus: QK verhuist per 1 oktober.
Het team van onze uitgeverij – Wendy, Dik, Mirjam, Judith, Esther en Belle – is niet over één nacht ijs gegaan, maar kan hiermee én met een aantal inhoudelijke zaken rondom het door WPG nagestreefde uitgeefbeleid niet leven en heeft aangekondigd op te stappen.
Maar ze laten ons niet in de steek: er zijn plannen om alle QK-auteurs een nieuwe mogelijkheid te bieden om onze boeken uitgegeven te krijgen. De details hiervan zullen later duidelijk worden, maar het is alvast goed om te weten dat Singel Uitgeverijen formeel vanaf 1 oktober 2018 vrij is om een nieuwe kinderboekuitgeverij te beginnen. Nogmaals: het team heeft plannen voor de tussentijd, maar kan daar nu nog geen details over geven.
Dit alles kwam zeer onlangs een kleine groep auteurs en illustratoren ter ore. Wij schrokken hier in grote mate van, net als jullie nu waarschijnlijk, we zijn gaan nadenken en hebben het toen zinvol geacht om zelf in contact te treden met WPG. Uiteraard delen wij de mening van het team, namelijk dat we graag willen dat QK verkocht wordt aan Singel Uitgeverijen. Toen afgelopen vrijdag duidelijk werd hoe de beslissing van WPG uitviel (geen verkoop) hebben wij een brief aan WPG gestuurd waarin we aangaven dat áls het team niet met de WPG-beslissing kan leven, wij niet zullen aarzelen om hen te volgen.
Dat betekent in de praktijk dat wij geen nieuwe boeken bij WPG zullen publiceren, en dat we de rechten op de titels van al onze gepubliceerde boeken (de ‘backlist’) terug zullen vragen.
WPG reageerde op onze brief met een uitnodiging. Deze maandagochtend heeft een afvaardiging van ons (te weten Toon Tellegen en Edward van de Vendel) een open gesprek gehad bij WPG. Daarin bleek helaas dat zij niet op hun plannen terug willen komen.
Deze maandagmiddag hebben de zes bovengenoemde teamleden dan ook formeel hun ontslag ingediend.
Door de grote haast enerzijds en de voorzichtigheid anderzijds hebben wij, de kleine groep auteurs die er eerder van wist, niet iedereen telefonisch op de hoogte kunnen stellen, maar wel is nu al duidelijk dat deze auteurs en illustratoren het team zullen volgen en niet bij WPG zullen blijven:
Gerda Dendooven, Flip van Duijn (erven Annie M.G. Schmidt), Bibi Dumon Tak, Simon van der Geest, Hans & Monique Hagen, Guus Kuijer, Joke van Leeuwen, Bart Moeyaert, Gioia Smid (erven Fiep Westendorp), Toon Tellegen, Marit Törnqvist, Edward van de Vendel, Anna Woltz, Jef Aerts, Els Beerten, Imme Dros, Harrie Geelen, Peter van Gestel, Marjolijn Hof, Benny Lindelauf, Francine Oomen, Daan Remmerts de Vries, Rob Ruggenberg, Annet Schaap, Leo Timmers, Marije Tolman, Tjibbe Veldkamp, Kaat Vrancken.
Natuurlijk is dit niet de situatie die wij graag gezien hadden. En natuurlijk brengt dit grote onrust teweeg, en het spijt ons dan ook dat dit zo rauw op ons dak – en vooral nu op dat van jullie – moet vallen.
Het is uiteraard aan elk van jullie om te bepalen of jullie wél mee willen gaan naar de Wibautstraat en bij WPG willen blijven, of dat jullie ook het team willen volgen.”