1 mei 2018

In 1997 verving de CPNB de Griffels voor 12+ boeken door de Gouden en Zilveren Zoenen, in de hoop meer publiciteit te genereren. Maar ook de Zoenen kregen niet de publiciteit waarop de CPNB hoopte. Zonder voor vervanging te zorgen werden ze in 2009 weer opgedoekt, en toen viel er een gat: voor de leeftijdscategorie 12-15 jaar was er vanuit de CPNB geen belangstelling meer, in ieder geval niet in de vorm van een prijs voor auteurs en vertalers.

Mede om die reden werd door ondergtekenden in 2009 de Middag van het Kinderboek in het leven geroepen. We bedachten de Gouden Lijst om schrijvers van boeken voor jongeren van 12-15 een hart onder de riem te steken en om aandacht te vestigen op goede boeken voor die leeftijdsgroep.

Een aantal keren organiseerden we de uitreiking van de Gouden Lijst tijdens genoemde Middag van het Kinderboek zelf in de OBA. Na een paar jaar nam de CPNB ons initiatief over, maar nu lijkt het erop dat die organisatie opnieuw het vertrouwen in het promoten van boeken voor deze groep verloren heeft: de toekenning van de Gouden Lijst gaat dit jaar niet door!
De CPNB heeft ons hier onlangs over ingelicht; wij waren verbaasd dat er geen alternatief was bedacht. Daarom kwamen wij zelf met ideeën om de prijs te hervormen. De CPNB was blij met onze inbreng, maar dat heeft er niet toe geleid dat er vaart is gemaakt met het ontwikkelen van een nieuwe opzet. Dat baart ons zorgen. Uit vele onderzoeken blijkt dat juist voor 12-15 jarigen aandacht voor goede boeken hard nodig is.

Hans Hagen & Ted van Lieshout