Een uitgewerkt plan voor een boekenmarkt op school.
Compleet met brieven voor ouders en kinderen.
Gebruik de opbrengst voor de aanschaf van nieuwe boeken voor school- of klassenbibliotheek.


Kinderboekenweek, -markt en -veiling
In de kinderboekenweek hoort elk kind tenminste één boek te krijgen en elke schoolklas een heel stapeltje. Dat is het uitgangspunt voor dit kinderboekenweekproject dat op elke school georganiseerd kan worden. Docenten, ouders en leerlingen: iedereen wordt er gelukkiger van.

Het doel van dit project is om elke klas aan een geldbedrag te helpen waarvoor nieuwe boeken gekocht kunnen worden voor de klassenbibliotheek. Als dat bedrag er eenmaal is, maakt elk kind (met behulp van de kinderboekenmolen) een top-vijf van gewenste boeken. Alle persoonlijke voorkeurlijstjes worden verwerkt in een klassentop-tien. Met het geld en de top-tien in de hand kan (een deel van) de klas naar een boekhandel gaan om de boeken aan te schaffen.

Hoe komt de klas aan nieuwe boeken?
Door oude boeken!

1. Elk kind krijgt twee weken voor de gekozen marktdag een brief mee. Daarin wordt gevraagd om kinder- en volwassenenboeken die thuis niet meer nodig / geliefd / te klein / etc. zijn mee naar school te nemen.

2. Op school worden de boeken door ‘deskundigen’ (ouders / docenten / bibliotheek- medewerkers) geprijsd voor de boekenmarkt en gescheiden in A, B en C boeken en boeken voor volwassenen. Prijs de boeken niet lager dan vijftig cent en niet hoger dan een euro.

De A, B en C- boeken worden twee dagen voor de marktdag verdeeld over zes kraampjes. De kinderen kunnen dan voor en na de lessen alvast rondkijken welke boeken er allemaal te koop zijn; de ouders kunnen snuffelen in hun eigen stalletje.

3. Speciale, waardevolle, gesigneerde, verkeerd ingebonden of anderszins opvallen de boeken worden apart gehouden voor de boekenveiling – verzamel ongeveer vijfentwintig veilingexemplaren die tegen opbod verkocht kunnen worden. Deze boeken (genummerd van 1 tot 25) worden ook enkele dagen voor de marktdag tentoongesteld op ladders, kisten, tafels of in vitrines.

4. Echt kapotte boeken verdwijnen in de papierbak. Ze kunnen eventueel per kilo, per doos of per meter worden verkocht op de veiling.

 

De boekenmarkt
Een week van tevoren is de boekenmarkt en -veiling aangekondigd door middel van affiches, spandoeken, poëzieposters, boekomslagen, tekeningen, etc. Geef de school de sfeer van een boekenpaleis.
Op de dag waarop de boekenmarkt en -veiling plaatsvindt zijn er ouders nodig die de kraampjes bemannen en bevrouwen. In elk kraampje staat een ‘kassa’ met voldoende wisselgeld.
De groepen bezoeken om de beurt volgens een opgesteld rooster de boekenmarkt – 25 minuten per klas is voldoende.
Niet alle mooie en geliefde boeken mogen ’s morgens vroeg in de kraam gelegd omdat er anders voor de groepen die het laatst aan de beurt zijn weinig waardevols meer bij is. Houd wat dozen onder tafel zodat de collectie na elke klas kan worden aangevuld.

In de brief die twee weken voor de marktdag mee naar huis gaat, wordt de ouders niet alleen gevraagd om ‘oude’ boeken mee te geven. In die brief moet behalve het doel van dit project (nieuwe boeken voor de klassen) ook vermeld worden dat alle kinderen de kans krijgen om zelf ‘nieuwe tweedehands’ boeken te kopen. Vraag de ouders om hun kinderen op de kinderboekendag 2,50 euro mee te geven, beslist niet meer, het liefst ook niet minder.

Elk kind mag op de boekenmarkt ten hoogste drie boeken kopen – er moet per slot van rekening voldoende keus over blijven voor de anderen.

De ouders worden uitgenodigd om een half uur voordat de veiling begint ook de boekenmarkt te bezoeken. Zij kunnen bij de kraampjes met boeken voor volwassenen hun slag slaan. (Hoe meer ze kopen willen, hoe beter!)

 

De boekenveiling
De veiling wordt drie kwartier voordat de school uitgaat gehouden. Alle klassen zijn aanwezig en ook alle uitgenodigde ouders.
Voor de veiling is natuurlijk een veilingmeester nodig plus een veilingbode. De veiling meester vertelt kort iets over de inhoud van de boeken die geveild worden, hij/zij prijst aan en laat het geheel zakelijk verlopen.
* Op sommige boeken mogen alleen leerlingen bieden volgens ‘afslagmethode’ – kinderen die nog geld over hebben van de boekenmarkt of het juist voor de veiling hebben bewaard kunnen hier hun slag slaan. Als er tegelijk geboden wordt door verschillende kinderen beslist het lot.
* Andere boeken worden speciaal voor ouders geveild bij opbod.
* Ook kan het gebeuren dat groep 1 of 5 of 8 een bod wil uitbrengen op een veilingstuk – misschien heeft iedereen 20 cent in een klassenfonds gestort. Misschien zijn de veilingmeester speciale groepswensen ingefluisterd van te voren…
* Of misschien wil de ouderraad iets aankopen om het aan de schoolbibliotheek te schenken. Met boeken is veel mogelijk…
De boeken die overblijven in de kraampjes komen na de veiling in de uitverkoop voor een 20 cent per stuk. (De uitgelezen kans voor docenten om hun slag te slaan.)

 

De boekhandel
Het binnengestroomde geld wordt opgeteld en de volgende dag gelijkelijk verdeeld over de klassen. Per groep bekijken de leerlingen welke boeken er worden aangeschaft voor de klassenbibliotheek. Een bezoek aan een boekhandel of bibliotheek kan verhelderend werken bij het maken van keuzes, het invullen van ieders top-vijf. Eventueel kan de boekhandel gevraagd worden een speciale korting te geven wanneer alle klassen besluiten daar hun bestelling te plaatsen.

Op de 8 klassige school waar ik deze kinderboekendag hielp opzetten, bedroeg de opbrengst bijna ruim 500 euro. Elke groep kreeg een envelop met 65 euro. De ene klas wilde zoveel mogelijk (dunne) boeken kopen, de andere liever een paar dikke pillen.Naderhand stond in de schoolkrant wat elke klas gekocht had. Het was een indrukwekkende lijst met 38 titels.

Dit project plaatst boeken een korte periode in het centrum van de aandacht. Oude boeken worden afgestoft, uit de kast gehaald en een tweede leven gegund. Nieuwe boeken mogen aan een eerste leven beginnen totdat zij over een tijd misschien niet meer nodig zijn. Dan is het tijd om de volgende boekenmarkt en -veiling te gaan organiseren.

 

De boekenpret
Op de school waar ik was, zochten de kinderen met veel zorg uit welke boeken zij wilden kopen. De een wilde ‘iets’ van een geliefd schrijver en rende naar de kraam waar hij/zij dat ene boek gezien had. Een ander woog elk boek als een goudklomp op zijn/haar hand tot het zwaarste boek gevonden was. En weer een ander zocht het boek met de meeste plaatjes. Prentenboeken, romans, strips, poëziebundels en informatieve boeken, alles was er. Iedereen mocht winkeltje spelen – de kinderen vóór, de ouders áchter de kassa.

Het aller- allermooist van deze kinderboekendag waren de momenten waarop de kinderen van een klas temidden van de boekenstalletjes alvast begonnen te lezen. Doodstil zaten ze te genieten van hun nieuwste boek. Op reis met letters. De wereld vergeten.

…bloemen zijn wel aardig, maar boeken zeggen meer…

 

De boekenbrief

Van .. t/m .. oktober is de langste week van het jaar: Kinderboekenweek. Op school willen we dit niet ongemerkt voorbij laten gaan.

Op vrijdag .. oktober willen we in de hal van de school een boekenmarkt en -veiling organiseren. Daarvoor hebben we ieders hulp nodig. Wij willen u vragen thuis eens na te gaan of er boeken zijn die u of uw kinderen wilt afstaan voor deze boekenmarkt. Misschien zijn kinderen te groot voor sommige boeken, misschien hebben ze dubbele boeken of boeken die ze liever kwijt dan rijk zijn. Ook boeken voor volwassenen zijn welkom. Op maandag en dinsdag direct voor .. oktober kunt u de boeken voor en na schooltijd inleveren in de hal. Alle boeken worden door deskundigen gesorteerd en ‘goedkoop’ (hoogstens een euro) geprijsd.

De binnengekomen boeken worden twee dagen op kraampjes uitgestald in de hal, zodat iedereen kan zien wat hij/zij zou willen kopen. Op vrijdag .. oktober is de boeken markt en -veiling. Deze bestaat uit drie delen:
1. Overdag gaan de KINDEREN per klas hun inkopen doen. De vraag is om elk kind 2,50 euro mee naar school te geven, niet meer en niet minder, zodat zij voor dat bedrag drie boeken kunnen kopen;
2. om twee uur zijn de OUDERS welkom op de boekenmarkt. Tot half drie hebben zij de tijd om hun slag te slaan;
3. om kwart voor drie begint de boekenveiling waar afwisselend boeken voor kinderen en ouders worden geveild.

Het doel van deze boekendag in de Kinderboekenweek is:
* Ieder kind kan voor hoogstens 2,50 euro enkele ‘nieuwe’ boeken kopen;
* de opbrengst van de boekenmarkt wordt gedeeld door het aantal klassen. Elke klas krijgt de maandag na de markt een envelop met geld. De kinderen mogen voor dat geld boeken uit gaan zoeken die zij graag in de klassenbibliotheek willen hebben;
* voor de boekenmarkt ruimt u uw boekenkast op;
* na de boekenmarkt vult u hem meteen weer bij.

Vriendelijke groeten, de kinderboekenweekcommissie

© tekst Monique en Hans Hagen